Rekrutacja do szkoły 2021

Zachęcamy do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół na nowy rok szkolny!

Uwaga! Zapisy i rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się w formie elektronicznej. Za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji będzie można złożyć:
– zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie SP36,
– wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu.

Wszystko o rekrutacji do szkół.