Dzieła Caritas

W pierwszą niedzielę października będziemy zbierać ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na dzieła Caritas, m.in.: schroniska i noclegownie dla bezdomnych, Dom Matki i Dziecka, Spiżarnie Caritas, rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. Za każde wsparcie a szczególnie za złożone do puszek w dzisiejszą niedzielę w imieniu naszych podopiecznych z serca dziękujemy i zapewniamy o modlitwie.

ks. Tomasz Folga
dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej