Dyspensa na 27 grudnia

Sosnowiec 20 grudnia 2019r.


DYSPENSA
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych i innych form pokuty
w piątek 27 grudnia 2019r.


L.dz. 1739/2019

Z uwagi na charakter piątku 27 grudnia 2019 roku przypadający w oktawie Bożego Narodzenia, który dla wielu w tym roku jest dniem wolnym od pracy i dniem odpoczynku; dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne zgodnie z przepisem kan. 87 § 1 KPK udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym tego dnia na terenie Diecezji Sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty.

 + Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Ks. dr Mariusz Karaś
Kanclerz