Procent na Caritas

Przed nami kolejny rok pomocy potrzebującym, 1% Twojego podatku może posłużyć realizowanym przez nas dziełom miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.

Walka z głodem, bezdomnością i ubóstwem, pomoc samotnym matkom i ich dzieciom, dofinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, świetlice socjoterapeutyczne, rehabilitacja dzieci i osób starszych - we wszystkich tych działaniach codzienna praca na rzecz podopiecznych jest możliwa dzięki Twojemu odpisowi 1% podatku.

Dlaczego warto nas wesprzeć:

1. Pomaga nam pomagać ponad 1500 wolontariuszy.
2. Na leczenie i rehabilitacje przeznaczyliśmy w 2019 roku 127 948 zł.
3. Corocznie organizujemy letni wypoczynek dla ponad 500 dzieci z terenu diecezji i Ukrainy.
4. W 28 Spiżarniach Caritas rozdaliśmy w 2019 roku żywność za prawie 7 miliona złotych.
5. W Wigilii Caritas uczestniczyło 800 ubogich osób.
6. Przed Świętami rozdaliśmy w formie paczek ponad 24,430 ton żywności.
7. W programie żywnościowym FEAD całoroczną opiekę otaczamy 7986 osób.
8. Na bieżąco udzielamy pomocy materialnej i rzeczowej potrzebującym.

Placówki Caritas Diecezji Sosnowieckiej:

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Będzinie zapewnia opiekę 50 osobom rocznie.
2. Z usług Stacji Opieki w Sosnowcu rocznie korzysta 1000 osób, a z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 400.
3. Do przedszkola Radosna Wyspa w Sosnowcu uczęszcza 40 dzieci.
4. W Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka udzieliliśmy wsparcia 15 matkom i 21 dzieciom.
5. Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie daje codziennie schronienie 50 mężczyznom.
6. Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia miejsce 50 osobom w tym 10 kobietom.
7. Noclegownia dla Bezdomnych w Sosnowcu pomaga codziennie 45 mężczyznom.
8. Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia schronienie 50 mężczyznom i 5 kobietom.
9. Jadłodajnia dla ubogich w Olkuszu wydaje 120 ciepłych posiłków dziennie, co daje średnio 44 tysiące wydanych posiłków rocznie.
10. Dzienny Dom Senior+ w Olkuszu zapewnia opiekę 30 osobom starszym.
11. Świetlica Mapet przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie zapewnia opiekę około 60 dzieciom.
12. Świetlica u Matki Teresy przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu opiekuje się około 50 dziećmi. 13. Świetlica Betlejem w Wolbromiu ma pod swoją opieką 35 dzieci.