Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu zaprasza osoby, które chciałaby uzyskać informacje dotyczące adopcji dziecka na dzień otwarty.


Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu
zaprasza na
DZIEŃ OTWARTY
DIECEZJALNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO

który odbędzie się

07.03.2020 (sobota)
 w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce:  
Sosnowiec, ul. Skautów 1
(budynek Diecezjalnego Centrum  Służby Rodzinie i  Życiu
przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)

W programie:

godz. 11.00 – prelekcja na temat adopcji 
godz. 10.00 – 15.00 – możliwość konsultacji z pracownikami ośrodka; zwiedzanie placówki 

Do odwiedzenia placówki zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby uzyskać informacje dotyczące przysposobienia dziecka, dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie do adopcji, jakie warunki powinni spełniać kandydaci na rodziców lub otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące tej formy rodzicielstwa podczas bezpośredniej rozmowy z pracownikami ośrodka.