Ks. Mieczysław Składanowski

Pierwszy Pasterz Diecezji

Ks. A. Witkowski

Poznajmy się: Kościelny

Proboszcz

Wspominamy ks. Surmińskiego

Stanisława Niemiec