Poznajmy się: Kościelny

Wspominamy ks. Surmińskiego

Ks. Mieczysław Składanowski

Pierwszy Pasterz Diecezji

Ks. A. Witkowski

Proboszcz

Stanisława Niemiec