Margaretka

W naszej parafii powstała kolejna Margaretka. To grupa siedmiu osób modlących się codziennie w intencji konkretnego księdza. Wcześniej członkowie pielgrzymowali do sosnowieckiej katedry, uczestnicząc we Mszy św. sprawowanej przez bpa Grzegorza Kaszaka.

Apostolat Margaretka to ruch modlitewny, którego istotą jest wieczysta modlitwa za jednego kapłana. Inicjatywa modlitewna powstała w Kanadzie w 1981 roku, a dziś obecna jest w wielu krajach na całym świecie.

Początki apostolatu związane są z życiem Margaret O'Donnell, młodej Kanadyjki, która w wieku 13 lat na skutek choroby Heinego-Medina została sparaliżowana. Choroba, która ją dotknęła stała się dla niej impulsem do podjęcia modlitwy i ofiarowania cierpienia szczególnie w intencji księży, proboszcza, parafii. Wkrótce zaczęła spotykać się z ludźmi, którzy przychodzili, aby prosić ją o modlitwę. Wśród nich coraz większą grupę stanowili księża. Margaret do końca swojego życia poświęcała się modlitwie. Zmarła w wieku 40 lat. Po jej śmierci prof. Lousie Wald, która znała ją osobiście, zainicjowała w 1981 roku na szerszą skalę ruch modlitwy za kapłanów, którego nazwę wzięła od imienia Margaret. Symbolem inicjatywy stał się kwiat jastrun właściwy zwany popularnie margaretką.

Modlitwa za kapłanów w apostolacie Margaretek polega na przyrzeczeniu wieczystej (aż do śmierci) modlitwy za konkretnego księdza, które składa wspólnota siedmiu osób lub siedmiu rodzin. Po złożeniu przyrzeczenia każda z osób w jednym dniu tygodnia odmawia dowolną modlitwę za kapłana. Najczęściej wspólnota, która przyjęła na siebie zobowiązanie przygotowuje dla kapłana symboliczną margaretkę, w której centrum wpisane jest imię księdza, a na siedmiu białych płatkach imiona osób z apostolatu.