Spowiedź po sąsiedzku

Adwent to czas dobrego przygotowania duchowego na przyjście Pana. Także przez sakrament pokuty. W parafiach naszego dekanatu spowiedź rekolekcyjna odbywa się w następujących terminach:

Parafia NMP Wspomoż. Wiernych w Sosnowcu – Juliuszu (ul. Czołgistów 14)
poniedziałek, 9 grudnia, godz. 8.30 – 9.15 i 17.30 – 18.15

Parafia NMP Nieust. Pomocy w Sosnowcu – Ostrowach Górniczych (ul. Starzyńskiego 74)
wtorek, 10 grudnia, godz. 8.30 i 17.30

Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu - Kazimierzu (Zmartwychwstańcy) (ul. Armii Krajowej 77)
środa, 11 grudnia, godz. 8.00 i 17.00

Parafia św. Piotra i Pawła w Sosnowcu – Maczkach (ul. Skwerowa 19)
poniedziałek, 16 grudnia, godz. 8.40 i 17.30

Parafia NMP Częstochowskiej w Sosnowcu – Porąbce (ul. Reja 9)
wtorek, 17 grudnia, godz. 7.30 i 16.30