Ważne informacje parafialne na czas pandemii

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu: W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (Msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób.


W związku z powyższym informujemy, że:

1. Msze św. do odwołania będą tylko w dolnej kaplicy.

2. Wejście na liturgię tylko przez zakrystię.

3. Prosimy o udział tylko osoby zamawiające daną intencję mszalną. Jeśli nie możemy być osobiście, w dniu i godzinie, gdy odprawiana jest Msza św. dołączamy do niej duchowo w swoich domach. Intencje są odprawiane według zgłoszeń (wykaz w internecie na stronie www.sosnowiec.org.pl w zakładce „Intencje mszalne”).

4. Także w pogrzebie uczestniczy tylko najbliższa rodzina (maks. 5 osób + duchowny i obsługa). Jeśli będzie taka wola rodziny, można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Msze św. w intencji zmarłego można zamówić na termin późniejszy, po świętach wielkanocnych.

5. Przypominamy o dyspensie od udziału osobistym w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem. Uczestniczymy w modlitwie poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe.

6. Spowiedź parafialna będzie ogłoszona po zakończonej pandemii koronawirusa.

7. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania, ale tylko w najpilniejszych sprawach, których nie da się załatwić w terminie późniejszym.

8. Terminy rocznicy I Komunii św. (24 maja), I Komunii św. (17 maja) i bierzmowania (27 maja) pozostają niezmienione. To, czy I Komunia Święta będzie i w jakiej formie, zależy od rozporządzeń władzy państwowej. Na chwilę obecną takich rozporządzeń nie ma.

9. Wszelkie informacje publikujemy na bieżąco na naszej parafialnej stronie internetowej (www.sosnowiec.org.pl).

10. Przypominamy wszystkim, że zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, powinniśmy zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
bp Grzegorz Kaszak