Kalendarz różańcowy

Październik nazywany jest miesiącem różańcowym. Kościół w tym czasie szczególnie zaleca tę prostą i zarazem głęboką modlitwę. W naszej parafii zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 17.30. We wtorki i czwartki w sposób szczególny zapraszamy na to nabożeństwo dzieci z rodzinami. Poszczególne części różańca będziemy odmawiać po kolei według kalendarza, a więc po kolei część radosną, światła, bolesną i chwalebną, a później od nowa. Kalendarz tajemnic jest w gablotce i w internecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Kalendarz różańcowy

W części pierwszej — radosnej — przeżywamy tajemnicę Bożej miłości: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16):
1. Zwiastowanie
2. Nawiedzenie
3. Boże Narodzenie
4. Ofiarowanie Jezusa
5. Znalezienie Jezusa w świątyni.

Część druga — światła — przypomina, że całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

Część trzecia — bolesna — pozwala nam przeżywać tajemnicę naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża:
1. Modlitwę w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Drogę krzyżową
5. Ukrzyżowanie.

Część czwarta — chwalebna — to wpatrzenie się w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego. Spośród odkupionych Maryja pierwsza to życie wieczne w całej pełni już osiągnęła:
1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie Maryi.