Zasłyszane po kolędzie

Mała dziewczynka w czasie wizyty duszpasterskiej:
- Proszę księdza, nauczyłam się już nowych modlitw. Mogę się za księdza pomodlić!

- Proszę bardzo.
- Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…