Rodziny Zastępcze poszukiwane

Drodzy Parafianie.

W ostatnim czasie coraz więcej dzieci nie może pozostać u swoich rodziców biologicznych z powodu zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, przemocy i nadużywania przez nich alkoholu. W związku z tym, Miasto Sosnowiec poszukuje osób, które zechciałyby zostać rodzicami zastępczymi dla potrzebujących dzieci.

Z uwagi na przepełnienie w pieczy zastępczej w całej Polsce, dzieci, które powinny być odebrane ze szkodliwego środowiska rodzinnego cały czas zmuszone są oczekiwać na osoby, które mogłyby choćby przez krótki okres się nimi zaopiekować. Rodzicielstwo zastępcze to pomoc dzieciom, które potrzebują tymczasowego, bezpiecznego domu, w którym panuje miłość i akceptacja.

Poszukujemy kandydatów w każdym wieku. Zachęcamy osoby w wieku emerytalnym, w związkach małżeńskich lub stanu wolego, posiadających otwarte serce na pomoc. Aby zostać rodzicem zastępczym nie trzeba mieć wielkiego domu z ogrodem czy nieograniczonych zasobów finansowych. Wystarczy, aby dziecko miało swoje własne łózko, kąt do zabawy i każdego dnia ciepły posiłek. To tak niewiele, a mimo to w domu rodzinnym dzieci często nawet tego są pozbawione.  Zostanie rodzicem zastępczym nie jest decyzją na całe życie, to próba bezinteresownej pomocy dzieciom do 10 roku życia.

Jest możliwość, aby pomóc tymczasowo jednemu dziecku, a dopiero potem zdecydować lub poczuć czy jest to misja, Boże Powołanie, właściwa ścieżka życiowa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zapewnia wsparcie finansowe, psychologiczne i pedagogiczne dla wszystkich rodziców zastępczych. Oferuje pełne wsparcie i opiekę nad wszystkimi rodzinami, na każdym etapie tej ważnej drogi.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałby podzielić się swoim domem i miłością do Działu Rodzin w Sosnowieckim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zachęcamy do zapoznania się z kampanią „Otwórz serce – daj dom”. 

 „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». MK, 9, 37

Dane kontaktowe:
Tel. 695-140-913
http://www.otworzsercedajdom.pl/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Dział ds. Rodzin