Msza św. w intencji śp. Krystyny Paździor

Msza św. w intencji śp. Krystyny Paździor

od ucz. pogrzebu 31.12.2021 18.00
od ucz. pogrzebu 5.01.2022 7.00
od ucz. pogrzebu 8.01.2022 7.00
od ucz. pogrzebu 11.01.2022 7.00
od syna Mirosława Paździor 18.01.2022 7.00
od sąsiadów z Obr. Warszawy 9 26.01.2022 18.00
od sąsiadów z Obr. Warszawy 9 30.01.2022 18.00
od sąsiadów z Obr. Warszawy 9 17.02.2022 17.30
od brata Marka z rodz.  21.02.2022 17.30
od Anny i Waldemara Paździor 22.02.2022 18.00
od brata Witolda z rodz. 27.02.2022 18.00
od Żywego Różańca 28.02.2022 18.00
od Akcji Katolickiej 10.03.2022 18.00
od Sabiny i Gabrieli Łajczak z rodzinami 15.03.2022 17.30
od dzieci i wnuków 20.03.2022 18.00

Pamiętaj, aby być  na tej Mszy św. w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) i przyjąć Komunię św. Intencje mszalne można zamówić po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. W ważnych przypadkach termin Mszy św. może ulec zmianie.