Msze św. pogrzebowe

Msza św. w intencji + Jadwigi Gawryluk

- od Marioli 19.01.2023 7.00
- od Janusza z rodziną 20.01.2023 7.00
- od Marty z rodziną 22.02.2023 18.00
- od Renaty i Piotra Kogut 14.03.2023 17.30
- od Tadeusza i Ewy Leśniak 17.03.2023 18.00
- od Kasi z rodziną 20.03.2023 10.15
- od Ewy i Zbigniewa Frydrych 22.03.2023 9.00
- od Genowefy Kolbusz 27.03.2023 17.30
- od Joli Żygłowicz z rodziną 30.03.2023 17.30
- od Ani z rodziną 3.04.2023 17.30
- od Moniki z rodziną 11.04.2023 17.30
- od Lidii, Leszka, Macieja Leśniak 30.04.2023 17.30
- od ucz. pogrzebu 21.12.2022 18.00
- od ucz. pogrzebu 31.12.2022 18.00
- w kościele w Zendku od sąsiadów ze Strąkowa 14.01.2023 16.00


Msza św. w intencji + Ewy Hajdukiewicz

- od córki Emilki 13.03.2023 17.30
- od rodziny 23.03.2023 17.30
- od ucz. pogrzebu 21.12.2022 18.00


Pamiętaj, aby być  na tej Mszy św. w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) i przyjąć Komunię św. Intencje mszalne można zamówić po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. W ważnych przypadkach termin Mszy św. być zmieniony przez duszpasterzy.

strona internetowa parafii: www.sosnowiec.org.pl