Wypominki AD. 2020/2021

Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku. Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą.

Po co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, których kochamy. To także swoista spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas modlitwy oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego.

Módlmy się za naszych zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.

(stan na piątek, 14 listopada)

8.00
+ ks. bp Adam Śmigielski, ks. Włodzimierz Surmiński, zmarli budowniczowie naszego kościoła
+ Michalina Zygmunt MADEJ, Genowefa Edward TOPOLSCY + Genowefa Józefa Jan TKACZYK, Marianna Franciszek OSYS + Maria Bolesław Krzysztof KUPCZYK, Antonia Józef GÓRAL, Henryka Stachura + Eugeniusz NIEMIEC, zm. z rodzin Bieżanków, Niemców, Jakimiaków, Mariusz SZULEWSKI
____________________________________________________
+ Kazimierz Łukasiewicz
+ Janina, Roman Bargieł; Romualda Świętek; Irena, Władysław Winiarscy
+ Jarosław Henryk Szostek; Roman Bachowski i zm. z rodz.
+ Adam Mieczysław Skrzypczyk
+ Bronisława, Bolesław Kruczek; Henryk, Stanisław Majchrzak
+ Maria, Emanuel Madej; Lech Skawiński
+ Zofia Klimczak; Wiesław Zawada
+ Danuta Chojnacka; zm. z rodz. Chojnackich, Taborków, Pituchów

 

10.00
+ Bolesław Kwiecień, Edward Jastrząb, Władysława, Czesław, Orlińscy, Marianna, Franciszek Kwiecień,
+ Wiesława GOCYŁA, Krystyna Stefan BETLIŃSCY, Marianna Tadeusz WITKOWSCY, ks. Piotr PISARCZYK, ks. Marek MAJCHRZAK, ks. Rafał BUCHINGER, ks. Henryk BYSIAK, o. Bogusław PIOTROWSKI, Bartłomiej RYBACKI + Stanisław Maria KOTERWA, Wit Natalia KRZYKAWSCY + Marianna Jerzy GOŁDYŚ, Aniela Józef KUŚ, Łucja Marian GOŁDYŚ, Eugeniusz Darek KUŚ, Zbigniew GOŁDYŚ, Aniela HOŁDA +Wanda Roman MADEJSCY, Stefan Robert Stefania, Kazimierz WACŁAWIK + Edyta MENDAK + Emilia Tadeusz Helena Józef KUCHNIO, Józefa Wacław Agnieszka KORNILUK, Antoni ZIELIŃSKI + Stanisław KWAŚNIEWSKI i zm. z rodz. Kwaśniewskich i Mikołajczyków + z rodz. Szczepanik Domagała, Warat, Ewelina WITCZAK, Andrzej SIEWIERSKI, Andrzej MOŻDŻEŃ, Maria SZCZESZEK + Gustaw PAWŁOSEK + Zofia Henryk KARWAT, Ryszard BŁASZAK + Marianna Mieczysław GUMUŁKA,  Zdzisław MISIEK + Marian OLESIAK, dziadkowie Helena Stanisław OLESIAK, Emilia Wiktor BILNIK + Maria WÓJCIK, Zbigniew Maria Antoni SOCHA + Kazimiera Henryk BUŁAJ, zm. z rodz. Majów, Bułajów, Baranów, Płatków, Piotr i zm. z rodz. Jankiewicz + Ludwik Helena Jan ZAREMBA, Stefania Józef SIERKA + Henryk BIAŁOBŁOCKI, Wanda Tadeusz WASIK + Zofia Stanisław BŁACHNO, Helena Stanisław ŚMIGLEWICZ + Jan PAŹDZIOR, Aleksandra Bogusław BORYKA + Zdzisław KUCAP, jego rodzice, zmarli z rodziny DARŁAK, Rodzice, Bracia i Siostra.
_____________________________________________________________________
+ ks. Włodzimierz Surmiński; ks. Stanisław Serwatka; Mieczysław Serwatka
+ Władysława, Florian Gałajda; Inereusz Wański
+ Kazimiera, Eugeniusz Plucińscy; Janina, Edward Andrysek; Edward, Leszek Kania
+ Władysława Pajdak; Helena, Józef Jańczak; zm. z rodz. Kulak
+ zm. z rodz. Dębowskich, Paździorów; Fryderyk Razma

 

 

11.30
+ Kazimiera Marian JURYŃSCY, Olga Adam BASZAK, Ewelina JURYŃSKA
__________________________________________________________________
+ Józef, Maria, Marcin Goleniec; Aniela, Franciszek, Jan, Władysław Brodzińscy; Teresa, Henryk Nowaccy
+ Jan, Anna, Witold Połubińscy; Józef i zm. z Wilkiewiczów; Gertruda i zm. z Szulców; Elżbieta i zm. z rodz. Kornobisów
+ Helena Kulis; Andrzej Jurczyk; zm. z rodz. Zawalskich

 

18.00
+ ks. bp Adam Śmigielski, ks. Włodzimierz Surmiński, zmarli budowniczowie naszego kościoła
+Franciszek PACHOŁEK
________________________________________________________________________
+ zm. rodziców Bojacz i Roś
+ Irena, Józef, Krzysztof Grochowina; Salomea Stępień