Ks. Krzysztof Płatek

Ks. Krzysztof Płatek - proboszcz parafii pw. Najśw. Maryi Panny Wspomoż. Wiernych w Sosnowcu - Juliuszu do czerwca 2019 roku.


Śp. ks. kan. Krzysztof Płatek ur. 25 stycznia 1966 r. w Osjakowie jako syn Romana i Leokadii z domu Kula. Wychowywał się w domu rodziców wśród czworga rodzeństwa. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Drobnicach. W latach od 1984 r. do 1990 r. odbył studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Święcenia diakonatu przyjął 4 maja 1989 r., a prezbiteratu 3 czerwca 1990r.

Pracował jako wikariusz w sosnowieckich parafiach: św. Rafała Kalinowskiego, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Nawiedzenia NMP oraz w Olkuszu u św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W 2004 r. został proboszczem parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Sosnowcu, w 2010 r. przeniesiony na urząd proboszcza parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Sosnowcu. W 2011 r. mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Jaworznickiej św. Wojciecha. Od 2019 r. proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP Wojkowicach-Żychcicach.

28 kwietnia 2021 r. ks. kan. Krzysztof Płatek odszedł do Domu Ojca.