Serafin zamontowany

Przez cały dzień przedstawiciele firmy z Krakowa montowali nowy system multimedialny w naszym kościele. Dzięki niemu teksty pieśni będą lepiej widoczne. Dodatkowo czasami będzie można wyświetlić np. zdjęcia ilustracyjne do kazania, a nawet filmik. System ma dźwięczną nazwę Serafin. Jak będzie trzeba, to Serafin nawet zaśpiewa…

Serafin lub Seraf – istota biblijna wymieniona w Starym Testamencie przez proroka Izajasza (Iz 6,1-3). Słowa, które wypowiadały serafiny, są częścią hymnu Sanctus śpiewanego podczas Eucharystii.