Diakon Adam Maj SCJ z Juliusza

W sobotę 14 maja dwóch diakonów sercańskiego seminarium w Stadnikach przyjęło święcenia prezbiteratu, a trzech alumnów – diakonatu. Wśród nich nasz parafianin.

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, udzielił sakramentu święceń kapłańskich dwóm diakonom oraz święceń diakonatu trzem alumnom Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach.

Sercańskimi prezbiterami zostali dk. Władysław Czujko SCJ z miasta Baranowicze na Białorusi i dk. Wojciech Olszewski SCJ z Laskowej – brat ks. Michała Olszewskiego SCJ. Święcenia diakonatu przyjęli kl. Adam Maj SCJ z Sosnowca oraz kl. Karol Szlezinger SCJ i kl. Paweł Szlezinger SCJ, bracia bliźniacy z Jastrzębia Zdroju.

Sercanie, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. sercanie czarni (Congregatio Sacerdotium a Sacro Corde Iesu, w skrócie SCI lub SCJ) – katolicki klerycki instytut zakonny na prawie papieskim, założony w 1878 roku w Saint Quentin (Francja) przez Sługę Bożego ks. Leona Jan Dehona

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach jest uczelnią afiliowaną do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi studia z zakresu filozofii i teologii katolickiej przygotowujące kleryków do uzyskania stopnia magistra teologii i przyjęcia święceń kapłańskich. Charakteryzuje się specyfiką sercańskiego wychowania, łącząc formację intelektualną z szeroko rozumianym przygotowaniem do podjęcia zadań apostolskich w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.