Jak Szymon został ministrantem

Nieliczne grono ministrantów naszej parafii powiększyło się o jedną osobę. 19 czerwca w czasie Mszy św. Szymon oficjalnie otrzymał zaszczytny tytuł ministranta. Po Mszy św. otrzymał również Legitymację Ministranta. Gratuluję, życząc gorliwości w służbie Panu przy ołtarzu.

Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak mi dopomóż, Panie, Boże wszechmogący.