Zakończenie oktawy Bożego Ciała

W tradycji Kościoła każda oktawa jest czasem kolejnych ośmiu dni (łac. octavus – ósmy) od uroczystości, którą w liturgii świętujemy niczym jeden dzień. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter określonej prawdy wiary oraz jej doniosłość dla chrześcijańskiego życia. Tak jak w Boże Ciało, tak na zakończenie oktawy udajemy się do czterech ołtarzy, aby słuchać słów Jezusa zapowiadających Eucharystię i Jego obecność w Chlebie. Przypominamy sobie, że na ucztę, jaką jest Msza św., Chrystus zaprasza nas każdego dnia.

Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, kapłan święci wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Wianek przechowywany jest przez cały rok, nie wolno go wyrzucić, bo jest poświęcony, po roku można go spalić.

foto: Jolanta Boczar

Bardzo dziękuję paniom i panom, którzy przygotowali cztery ołtarze wokół kościoła. Dziękuję także górnikom m.in. za ich montaż, Żywemu Różańcowi, dzieciom i panu kościelnemu.