KoronaInfo

Informujemy, że w budynkach kultu religijnego może znajdować się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1.5 m, nie więcej uczestników niż 50 % obłożenia budynku oprócz osób sprawujących kult religijny oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa. Limit osób nie dotyczy osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

W czasie Mszy św. można skorzystać z sakramentu pokuty czyli spowiedzi. Konfesjonały są dezynfekowane.

Płyn do dezynfekcji rąk jest przy wejściu do świątyni na odpowiednio opisanych stojakach.


Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br.


W tym czasie pandemii modlitwa i korzystanie z sakramentów są szczególnie ważne, gdyż wspierają nasze siły fizyczne oraz duchowe i stanowią wielkie wołanie do Pana Boga o ratunek.