Peregrynacja Krzyża

Od 2 marca do 31 października 2022 odbywa się w naszej sosnowieckiej diecezji peregrynacja krzyża, przy którym modlił się papież Jana Paweł II podczas Drogi Krzyżowej 25 marca 2005 roku. Św. Jan Paweł II ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w tamtej Drodze Krzyżowej osobiście. Jednoczył się jednak z wiernym za pośrednictwem telewizji oraz przytulając i całując Krzyż. Właśnie ten krucyfiks będziemy mogli uczcić osobiście, dziękując Bogu za jego nieskończoną miłość, która nie cofnęła się nawet przed cierpieniem i oddaniem za nas życia.

W naszej parafii krzyż ten będzie 12 i 13 października 2022 (środa - czwartek).

MODLITWA O OWOCE PEREGRYNACJI KRZYŻA I RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie powierzamy naszą parafię i całą sosnowiecką diecezję. W czasie peregrynacji krzyża przybędziesz do nas, aby pochylić się nad grzesznymi, by uleczyć słabości i pomagać przezwyciężać wszelkie zło.

Niech krzyż Twojego Syna przemienia ciemne noce smutku w poranki nadziei. Niech jego przyjęcie rodzi w naszych sercach zbawienie i owocuje spokojem.
Prowadź nas po bezpiecznych ścieżkach tu na ziemi tak, abyśmy kiedyś znaleźli się w niebie.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy, udziel nam łaski, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami stawali się coraz bardziej miłosierni wobec braci. Amen.

Peregrynacja Krzyża

 

Niezwykła historia krzyża, który św. Jan Paweł II trzymał w swoich dłoniach w Wielki Piątek 25 marca 2005 roku. Krzyż splata historię cierpienia Jana Pawła II oraz Janiny Trafalskiej od 26 lat poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Peregrynacja Krzyża

Peregrynacja Krzyża