Przy I ołtarzu(MT 26.17-19.26-29)

UCZYNILI, JAK IM POLECIŁ JEZUS

Zatrzymaliśmy się przy pierwszym ołtarzu. Spotykamy Jezusa posyłającego uczniów: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka..." Jezus posyła ich z określonym zadaniem: „Idźcie (...) i powiedzcie mu...". A uczniowie „uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę". Tak narodziła się Eucharystia - w wieczór Wielkiego Czwartku w kontekście wieczerzy paschalnej. Stało się to na słowo Jezusa, któremu Apostołowie okazali posłuszeństwo – „uczynili tak, jak im polecił Jezus".

Podając Apostołom chleb - swoje Ciało i wino - Krew Przymierza wylaną na odpuszczenie grzechów, Jezus wprowadził ich w szczególną wspólnotę z sobą, w eucharystyczną komunię. Kościół, posłuszny słowu Jezusa, sprawuje Eucharystię, udzielając komunii – wprowadzając w eucharystyczną komunię z Bogiem oraz z siostrami i braćmi: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1 Kor 10,17). A to oznacza dalej „wejście w jedność z sercem Chrystusa, przyswojenie sobie Jego wyborów, Jego myśli, Jego postaw. Oznacza wejście w dynamikę miłości i stawanie się ludźmi pokoju, przebaczenia, pojednania, solidarnego dzielenia się" (Papież Franciszek).

Prawdziwe doświadczenie wspólnoty z Jezusem przez eucharystyczną bliskość wzbudza w nas „pilną potrzebę dawania świadectwa i ewangelizowania". To wejście w komunię z Chrystusem w pamiątce Paschy oznacza bowiem równocześnie zobowiązanie „do stania się misjonarzem wydarzenia, które ten obrzęd uobecnia" (Papież Jan Paweł II). A być misjonarzem Eucharystii to znaczy uczynić tak, jak polecił Jezus.