Modernizacja ambonki

Pogrzeb ks. Płatka

Pogrzeb ks. Krzysztofa Płatka

Chórek - reaktywacja

Demontatorzy

Kapliczka z Juliusza w "Kurierze"

Grób Pański AD. 2021

Ciemnica AD. 2021

Wielki Czwartek - Dzień Kapłana

Ciemnica już prawie gotowa

Grób się robi…

I po rekolekcjach

Rekolekcje!!!

Modlitwa o dobre przeżycie rekolekcji

#SpowiadamySie