Plansza już gotowa

Modernizacja elektryki w zakrystii

Okna zostały pomierzone

Msza św. w dolnym kościele

Rów pod kabel

Kwiaty w kościele

Wymiana starej instalacji

Obrazki na niedzielę dla dzieci

Krzyż zakonserwowany

Błogosławiony Stefan Wyszyński

Święci z ambony

Tornistry, książeczki i cukierki

Nasz kościół z góry i dołu (wideo)

Czas na panią spawacz