Nasz dekanat

Dekanat XVII Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Sosnowcu

Dziekan: ks. Krzysztof Bendkowski
Wicedziekan: ks. Jarosław Kwiecień
Ojciec duchowny: ks. Jacek Zdrach
 
Sosnowiec-Juliusz, Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych
Sosnowiec-Klimontów, Parafia pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Sosnowiec-Kazimierz, Parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Sosnowiec-Porąbka, Parafia pw. NMP Częstochowskiej
Sosnowiec-Ostrowy Górnicze, Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy
Sosnowiec-Maczki, Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła