Wypominki AD. 2019/2020Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci.

Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku. Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą.

Po co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, których kochamy. To także swoista spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas modlitwy oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego.

Módlmy się za naszych zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.

(stan na piątek, 22 listopada)

8.00

+ Ks. Bp Adam Śmigielski, + ks. Włodzimierz Surmiński, + Ks. Stanisław Maślanka + Henryk Majchrzak, Stanisław Majchrzak, Bronisława i Bolesław Kruczek. + Stefan, Janusz Szewczyk z rodziny Szewczyków, Odrobinów, Łakomych. + Andrzej, Stanisława, Andrzej, Lewandowscy. + Kazimierz, Łukasiewicz. + Genowefa, Józef Tkaczyk, Jan Tkaczyk, Marianna Franciszek Osys, + Adam Mieczysław Skrzypczyk. + Michalina, Zygmunt Madej, Genowefa Edward Topolskich. + Andrzej Grzębka
+ Eugeniusz Niemiec, z rodziny Niemców i Bieżanków, Jakimiaków, Mariusz Szulewski.
+ Stanisław Andrzej Dulewicz. Julia Franciszek Gryglów. Z rodzin Rulewicz i Gryglów


+ Mieczysław Pawlik z rodz.; zm. z rodz. Nowak
+ Roman, Janina Bargieł; Romualda Świątek; Irena, Władysław Winiarscy
+ Roman Bachowski i zm. z rodz.; Jarosław, Henryk Szostek i zm. z rodz.
+ Eugeniusz Niemiec i zm. z rodz. Niemców, Bieżanków, Jakimiaków; Mariusz Szulewski
+ Maria, Emanuel Madej; Lech Skawiński
+ Danuta Chojnacka i zm. z rodz. Chojnackich, Taborków, Pituchów
+ Maria, Bolesław, Krzysztof Kupczyk; Antonina, Józef Góral; Henryk Stachura
+ Stanisław Hyb; Weronika, Aleksander Dudek
+ Zofia Klimczak; Wiesław Zawada
+ Marian Seweryn
+ Tomasz, Marianna Dudzicz
+ Zofia Ciępka

10.00

+ ks. Włodzimierz Surmiński; ks. Stanisław Serwatka; Mieczysław Serwatka
+ Bolesław Kwiecień, Edward Jastrząb, Władysława, Czesław, Orlińscy, Marianna, Franciszek Kwiecień,
+ Bolesław Szymczyk, Marianna Teofil Szymczyk, Irena Jan, Józef, Stanisław, Jan Gołkowscy.
+ Irena Józef Grochowina, Salomea Stępień + Aniela, Bronisław Niezgoda, Julia Franciszek Goniewicz, Wiesława, Bronisław Prorok + Tadeusz Baranik + Maria Wójcik, Zbigniew, Maria Antoni Socha. + Ludwik, Helena, Jan, Zaremba, Stefania, Józef Sierka. + Damian Płachciński i zmarłych z rodziny, Janina Ludwik Gałka, Zmarli z rodzin; Gałków, Gałków, Żołądków, Baranów, Jakubowców. + Andrzej, Stanisława, Andrzej, Lewandowscy. + Stanisława Henryk Majchrzak, Janina, Bolesław Woźnica, z rodziny Majchrzaków. + Józef, Maria Starczyńscy, Edward Drożniak, Waldemar Natkaniec, Krystyna Władysław Drożniak. Ks. Marek Drożniak, + Zdzisław Kucap, rodzice i siostry. Z rodziny Darłaków, rodziców; Wiktor i Agata, synów; Edward, Józef i córkę, Janina. Józef Wdowik. + Marian Olesiak + Kazimiera Henryk Bułajów; zmarłych z rodzin; Majów, Bułajów, Baranów, Płatków. Piotra z zmarłych z rodziny Jankiewiczów. .+  Irena Józef Jerzy Boroń Mirosława Chelicka.+ wiktoria, Stanisław, Mieczysław Majda.+ Bronisława Franciszek, Teresa, Czesław Wójtowicz.+ Stanisław Kwaśniewski z rodzin Kwaśniewskich i Mikołajczyków. + Stanisław Maria Koterwa, Wit, Natalia Krzykawscy. + Anna Witold Połubińscy i cala rodzinę + Wiktoria, Jan, Piotr Olchawa, Małgorzata Golonka. Henryk Wiązania, Eugeniusz Stanisław Wrona, Anna Tomasz Borowik, Zofia Witkowska i za dusze czyśćcu cierpiące.
+ Połubińskich. Stanisława Piotr i z rodziny Wilkiewiczów, Ks. Rodźko, Wiktoria Gertruda z rodzin Szulców, Lenartowskich, Lazarowskich, Wieczorków, Elżbieta, Jan, z rodziny Kornobisów. Ks. Hieronim Lewandowski.
+ Stanisława Eugeniusz, Jan cala rodzinę; Tarko. Zofia Władysław, Stefan, całą rodzinę ; Nocuń. Bronisława, Bronisław Pniewskich. I z rodziny; Wieczorkowskich.
+ Helena Piotr Moryś. Franciszka Franciszek, Franciszek Rakowskich.
+ Stanisława, Władysław Roślicki. Franciszka Stanisław Tryjańskich.
+ z rodziny Hrabiów i Domagałów.
+ Dorian, Edyta Mendak


+ Gustaw Pawłosek
+ Władysława, Florian, Franciszek, Maria, Szczepan Gałajda; Ireneusz, Janina, Stefan Wańscy; Zofia, Piotr, Maria Tymeczko
+ Henryk Białobłocki; Wanda, Tadeusz Wasik
+ Edward, Marianna, Arkadiusz Błachucki
+ zm. z rodz. Kwietniów, Chmiestów, Wypasków; Stanisława Trzcina
+ Antoni, Stefan Płatek; Mirosław, Tadeusz Chłond, zm. z rodz. Kusprók
+ Stanisław, Mieczysław, Adela Potęga; Anna, Florian Mazur; Leokadia, Witold Podsiadło
+ Władysława Pajdak; Józef Jańczak; zm. z rodz. Kulaków
+ Jan Paździoch; Aleksandra, Bogusław Boryka
+ Edmund Nikiel; zm. z rodz. Kosylarz i Nikiel
+ Marcin Janiszewski; Czesława, Stanisław Dryja; Teresa, Czesław Janiszewscy
+ Emilia, Tadeusz, Helena Kuchnio; Józefa, Wacław, Agnieszka Korniluk; Antoni Zieliński
+ Stanisława, Józef Fidyk; Kazimierz Sebastianowicz
+ Janina, Edward Andrysek; Kazimiera, Eugeniusz Plucińscy; Edward, Leszek Kania
+ zm. z rodz. Dębowskich, Kmiecików, Paździorów i wszystkich zmarłych potrzebujących naszej modlitwy

11.30

+ Kazimierz Sułkowski, Henryk Sułkowski, Lucjan Bednarek, Ludwika, Józef Duch, Krystyna, Mieczysław Stranek + Marianna Jerzy Gołdyś, Łucja Marian Gołdyś. Aniela Józef Kuś, Eugeniusz Kuś, Aniela Hołda. .+ Maria, Jan, Ryszard, Mieczysław Dziubińskich. Zmarłych z rodzin Przepiór i Dziubińskich. + Józefa i Jan Dukat, Zmarłych z rodzin Cisowskich i Dukatów. Bronisława i Antoni Jarosz, zmarłych z rodziny Jaroszów.
+ Józefa Goleniec; rodzice; Maria, Marcin, Aniela, Franciszka, Jan, Władysława; z Brodzińskich: Teresa Henryk Nowaccy


+ Helena Kulis; Andrzej, Adolf Jurczyk; zm. z rodz. Kulis, Zawalskich, Fidyków, Szwajów, Kwaśniewskich

18.00

+ Kazimiera Edward, Stanisława, Wojciech, Apolonia Tadeusz, Danusia, Tadeusz, Marcin. Walenty, Maria, Zofia, Katarzyna, + Mieczysław, + Edward Maksymowicz. + Siostra Maria Izabela, + Genowefa, Janina, Celina i Jan, Jan. +  Zofia, Tadeusz + Stanisława, Józef, Daniel, Bogusław + Eugeniusz Jerzy Kowal, + Henryk Zdzisław Bulskich + Janina, Genowefa, Edward Maksymowicz, Jan Grecki, Mieczysław Lecki.
+ Stanisław Jakubowski i rodzina Hagnów.


+ zm. z rodz. Bojacz, Roś