Informacja dla narzeczonych

♦ Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://narzeczeni.sosnowiec.pl

♦ Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno.

♦ Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (opłata pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego).

♦ Narzeczeni mają możliwość wyboru Ośrodka prowadzącego nauki, w którym będą się przygotowywać do małżeństwa: Czeladź, Jaworzno, Olkusz i Wolbrom (jedynym ograniczeniem jest ustalona liczba miejsc na poszczególny termin kursu). Dlatego proszę zachęcić pary chcące zawrzeć ślub do rozpoczęcia przygotowania możliwie jak najwcześniej.

♦ Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni jako para uczestniczyli w tym samym kursie.

♦ Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Oficjalny dokument będzie wydrukowany na papierze kurialnym i będzie zabezpieczony wyciskaną pieczęcią.

♦ Poza kursem przedmałżeńskim, narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spotkań w poradni życia rodzinnego. Lista poradni i doradców współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin jest dostępna na podanej powyżej stronie internetowej. Wybór doradcy jest dowolny.

♦ Prosimy, by przy pierwszym spotkaniu z narzeczonymi w kancelarii wydawać druczki do spowiedzi, zawierające również miejsce na podpis dla doradcy życia rodzinnego oraz dla prowadzących pre-kany.

♦ Po odbyciu przygotowania, uzupełnione druki wraz z zaświadczeniem o odbyciu nauk przedmałżeńskich dołączamy do protokołu.