Nowa puszka czyli cyborium

Dzięki darowi jednej z naszych parafianek, do parafii dotarła nowa puszka (cyborium), w której przechowywany będzie Najśw. Sakrament. „Bóg zapłać”.

Cyborium (puszka) i custodia – to naczynia służące do przechowywania lub przenoszenia Najświętszego Sakramentu (cyborium z łac. ciborium – czara, kielich, z gr. kibōrion – nasiennik lotosu indyjskiego, czarka mająca jego kształt, custodia – z łac. custodire – strzec). W cyborium umieszczonym w tabernakulum przechowuje się tzw. małe komunikanty przeznaczone do rozdzielania wiernym.