Pielgrzymka Żywego Różańca

Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odbędzie się 27 kwietnia 2024.

Program:

9:30 - Zgłaszanie przybyłych wspólnot Żywego Różańca
10:00 - Powitanie przybyłych Kół Różańcowych
10:15 - Nabożeństwo różańcowe
11:00 - Konferencja "Ewangelizacja z różańcem"
11:30 - Msza święta koncelebrowana

Pielgrzymka Żywego Różańca