Różaniec Rodziców za Dzieci

Tegoroczny marzec jest czasem pokuty i refleksji Wielkiego Postu, a kończy się Wielkim Tygodniem i Niedzielą Zmartwychwstania. Widzimy jak wiele jest zamieszania wartości w świecie i jak wielkie zagrożenia niewiary otaczają nasze młode pokolenie. Świat ma bardzo wiele precyzyjnie zorganizowanych sposobów i propozycji, aby skraść dusze i serca naszych dzieci oraz roztrwonić nasz czas. Z tym większym zaangażowaniem chcemy przeżywać czas postu i pokuty. 

Nabożeństwa pokutne w Wielkim Poście i Drogi Krzyżowe prowadzą nas do złączenia naszych cierpień i trosk z cierpieniem Jezusa z Kalwarii, po to aby je ofiarować Bogu jako zadośćuczynienie za grzechy własne i grzechy świata. Tak ofiarowane mogą być źródłem łaski nawrócenia. Potrzebujemy nawrócenia, czasu modlitwy, postu, umartwienia, abyśmy w Wielkim Tygodniu nie znaleźli się wśród tych co krzyczą UKRZYŻUJ. Jezus przyjął haniebną śmierć za nasze grzechy, po to abyśmy my mogli powrócić do jedności z naszym Ojcem Niebieskim – Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Przez przyjęcie krzyża cierpienia poznaję prawdę, która wyzwala do pełni życia. Miłosierdzie ma swoje źródło łask w zranionym Sercu Jezusa, w Jego Męce, Śmierci, a przychodzi przez Zmartwychwstanie. 

19 marca wspominamy św. Józefa – naszego patrona Kościoła i rodziny. Módlmy się przez jego wstawiennictwo w tych wszystkich intencjach i oddawajmy pod jego szczególną opiekę nasze rodziny. Przepraszajmy Boga za grzechy przeciw prymatowi ojcostwa i świętości życia. Módlmy się o odnowienie charyzmatu męskości i ojcostwa w naszych rodzinach i w naszym społeczeństwie. Módlmy się za mężczyzn, mężów i synów, braci i dziadków, o to aby odnajdowali swoje powołanie w życiu! 

Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, w tym roku jest przeniesiona aż na 8 kwietnia, ale 25 marca, zorganizujmy podejmowanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Włączamy się w to modlitwą i organizacją takich przyrzeczeń adopcji duchowej. To czas dziękowania Bogu za życie nasze i naszych dzieci. 

Różaniec Rodziców rozwija się dzięki nieustannie składanym świadectwom rodziców. Dzielmy się świadectwem dając nadzieję wszystkim potrzebującym wsparcia. Przez to powstaje tak wiele nowych róż, coraz nowe osoby podejmują się być animatorami róż w bardzo wielu miejscach Polski i świata. 

W tym roku planujemy rekolekcje w Sanktuarium na Górze św. Anny w dniach 15-16 czerwca, warto już teraz zarezerwować termin. Propagujemy formację duchową za pośrednictwem miesięczników Różaniec oraz Tak Rodzinie, wydawanych przez Siostry Loretanki z artykułami formacyjnymi i pomocnymi w naszych rodzicielskich zadaniach wobec dzieci. Postarajmy się, aby były dostępne w naszych parafiach, zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców. Miesięczniki te można zamówić u Sióstr Loretanek lub kupić w empiku. 

W ramach rozważań formacyjnych zachęcamy do podejmowania rozważania Drogi Krzyżowej. Niech to duchowe nabożeństwo znajdzie swoje miejsce w czasie Wielkiego Postu w naszych rodzinach. Tak odprawiane w domu we wspólnocie rodzinnej jak i z naszym udziałem w Kościele. Można skorzystać z rozważania Drogi Krzyżowej jakie mieliśmy w Gietrzwałdzie – do pobrania z naszej strony. 

Niech nasze serca będą otwarte na to co przygotował dla nas Kościół w tym czasie. Bądźmy tymi, którzy sami pójdą i innych zaproszą na rekolekcje wielkopostne. 

Jako szczególne zadanie formacyjne zachęcam do zapoznania się z rozdziałami 52 od wersu 13 i 53 księgi Izajasza, w których znajduje się Pieśń Sługi Jahwe – proroczo zapowiadająca mękę Pana Jezusa. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53,1-5) Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. (Iz 53, 9-11) 

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna - przyczyń się za nami! 

Intencja papieska apostolstwa modlitwy dla Żywego różańca na miesiąc marzec 2024 Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem. 

Ireneusz Rogala 
Koordynator Różańca Rodziców