Modernizacja ambonki

Zegar w prezbiterium

Nowy ornat

Nowe ampułki

Cieplej w kaplicy

Woda święcona i płyn do dezynfekcji