Wymiana starej instalacji

Czas na panią spawacz

Proboszczowie na ściance

Krzyż zakonserwowany

Ambona z nowymi napisami

Naprawa napędu dzwonów