Rów pod kabel

Okna zostały pomierzone

Wymiana starej instalacji

Czas na panią spawacz

Proboszczowie na ściance

Krzyż zakonserwowany